تست تعیین زمان تخمک‌گذاری

Elenora
تماس بگیرید

کیت تشخیص سریع زمان تخمک‌گذاری Elenora LH Test جهت اندازه گیری هورمون LH در ادرار و وقوع تخمک‌گذاری

  • تعیین‌کننده زمان تخمک‌گذاری به طور دقيق و آسان
  • با قابلیت اندازه‌گیری حداکثر ميزان هورمون LH در ادرار
  • تعیین‌کننده وضعیت تخمک‌گذاری از 24 الی 36 ساعت پس از وقوع آن
  • تشخیص‌دهنده وجود تخمک آزاد شده از تخمدان، در حین جابجایی در لوله فالوپ، جایی که بیشترین آمادگی برای باروری تخمک وجود دارد و در صورت تماس با اسپرم بارداری را رخ می‌دهد.
  • از آنجا که زمان تخمک‌گذاری و ترشح هورمون LH در بدن به ميانه‌ی سيكل ماهانه (روز چهاردهم) خلاصه نمی‌شود، لذا انجام تست در روزهای نزدیک و پس از آن نیز توصیه می‌شود.
  • Elenora LH Test جهت افزایش حداکثری شانس وقوع بارداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طراحی سایت توسط امرالد
Scroll to Top